Our dance.

posted on 07 May 2015 11:00 by kickyoh
เธอ;
เคยชินกับการเต้นในจังหวะเพลง 4/4 เรียบง่าย
ที่ tempo เร็วกว่าจังหวะการหมุนของเข็มนาฬิกาเพียงเล็กน้อย
 
ฉัน;
หลงรักในการเต้นจังหวะสนุกสนานในกรูฟ shuffle
ที่ความเร็วต่อนาทีมากกว่าจังหวะการเดินของเธอเกือบ 2 เท่า
 
 
บางครั้ง
ขาของเราจึงขัดกันไปมาตามจังหวะของตัวเอง
 
 
แต่ถึงอย่างนั้น
เราก็เลือกที่จะปล่อยมันไป
 
ในตราบใดที่เรายังได้จับมือกัน
 
 
 
แต่การปล่อยผ่าน
ไม่ได้ทำให้ปัญหานั้นหมดไป
 
 
เรายังเต้นกันต่อไป
ในจังหวะที่สอดรับกันไม่ลงตัว
 
 
ขาของเรา...เริ่มอ่อนแรง
 
สมองของฉัน...เริ่มตั้งคำถาม
 
จิตใจของเธอ...เริ่มเหนื่อยล้า
 

หลายครั้ง
เธอจึงเผลอเหยียบเท้าฉันโดยไม่ได้ตั้งใจ
 
หลายหน
ฉันก็สะบัดหมุนตัวเร็วเกินไป จนเธอตั้งตัวไม่ทัน
 
ในที่สุด
เราต่างหกล้มหัวคะมำไม่เป็นท่า
 
 
และคราวนี้
เราหกล้มกันไปคนละทาง
 
 
การเต้นรำครั้งนี้
 
ทำให้เราสุข
 
ทำให้เราผูกพันธ์
 
ทำให้เราเจ็บปวด
 
ทำให้เราแยกจาก
 
 
แต่ก็
ทำให้เราเรียนรู้
 
 
ว่าเมื่อเธอและฉันได้เจอคู่เต้นคนใหม่
 
เธอจะไม่บังคับให้จังหวะของเธอ
ไปควบคุมจนเขาหลงทาง
 
ฉันจะไม่เอาแต่ตั้งคำถาม
ว่าเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนมาเต้นจังหวะเดียวกับฉัน
 
 
เราต่างจะพยายามประคองจังหวะใหม่นั้น
ไปด้วยกัน
 
.
.
.
 
 
ที่ผ่านมา
 
มันอาจไม่ใช่การเต้นรำที่สวยงาม
 
 
แต่อย่างน้อย
 
เราเคยเต้นรำด้วยกัน (;
 
 
- Dedicated to My dance couple.
 
Sound of the Text
The Avalanches - Since I left you
 

edit @ 15 May 2015 14:37:05 by [k]^i*c"K~y+

edit @ 21 May 2015 18:20:00 by [k]^i*c"K~y+

edit @ 26 May 2015 23:22:42 by [k]^i*c"K~y+

Comment

Comment:

Tweet