โลก | เห็น | เป็น

posted on 15 May 2015 13:54 by kickyoh
โลกแรกเห็น;
มันเป็นโลกที่ฉันอยากแทรกซึมเข้าไป
เป็นโลกที่ไม่ง้อใคร ไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะได้เข้ามา
 
โลกที่เป็น;
มันเป็นโลกที่คนข้างในอยากออกไป
เป็นโลกที่ไม่ง้อใคร ถ้าอยากออกไปก็เชิญ
 
 
 
โลกแรกเห็น;
มันช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ และความทะเยอทะยาน
 
โลกที่เป็น;
มันช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยการแข่งขัน และขัดขา
 
 
 
โลกแรกเห็น;
มันว่าด้วยการสร้างสรรค์เพื่อผู้อื่น
 
โลกที่เป็น;
มันว่าด้วยการสร้างสรรค์เพื่อตัวเอง
 
 
 
โลกแรกเห็น;
มันคือการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ทุกคนได้ประจักษ์
 
โลกที่เป็น;
มันคือการพลิกแพลงความจริง ให้บางคนเชื่อในภาพที่เราสร้าง
 
 
 
โลกแรกเห็น;
มันบอกเราว่า เราจะทำอะไรก็ได้ ตราบเท่าที่จินตนาการเราไปถึง
 
โลกที่เป็น;
มันบอกเราว่า เราจะทำอะไรก็ได้ ตราบเท่าที่เงินตราและลูกค้าอนุญาต
 
 
 
โลกแรกเห็น;
มันสร้างความหวัง การแบ่งปัน ความอยู่รอด แก่คนตัวเล็กๆ มากมาย 
 
โลกที่เป็น;
มันกลับสร้างชื่อเสียง เงินทอง ความพอใจ กลับสู่คนตัวใหญ่ไม่กี่คน
 
 
 
~แรกรู้จักโลกที่เป็น;
ฉันนี่แหละ...จะทำให้มันเป็นดั่ง "โลกแรกเห็น"
 
~3 ปีในโลกที่เป็น;
ฉันนี่แหละ...ที่ค่อยๆ กลมกลืนกับ "โลกที่เป็น" 
เข้าไปทุกที
 
 
 
- dedicated to โลกของกิ๊กกี้
 
Sound of the Text
John Mayer - Waiting on the world to change

Comment

Comment:

Tweet